اختلالات قلب و ECG

  • 12 0
  • ( دریافـت 222 ستـاره )
  • 24 Mar 2013
  • 4577

رایــگـان

دانـلــود
در این جزوه در ابتدا اصول خواندن نوار قلبی توضیح داده شده و سپس به بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در اختلالات قلبی پرداخته شده است.

در نگاه اول مطالب این جزوه بسیار حفظی به نظر می رسند ولی با خواندن جزوه ی تفسیر نوار قلبی به راحتی می توانید مطالب این جزوه را یادگرفته و با تفسیر کردن آن ها، آن ها را برای همیشه در ذهن داشته باشید.


برای درک کامل این جزوه و به خاطر سپردن تغییرات الکتروکاردیوگرام در اختلالات مختلف قلبی، به شما توصیه می کنیم جزوه تفسیر الکتروکاردیوگرام را تهیه نمایید. با مطالعه جزوه تفسیر الکتروکاردیوگرام و سپس مطالعه ی این جزوه خواهید توانست به راحتی به تمام پرسش هایی که پیرامون نوار قللبی مطرح می شوند پاسخ دهید.


2 نـظـرات

پـاسـخ